ტელეფონი: (+995 032) 241 11 18, 241 10 32, 241 10 56, 241 10 69

public@mia.gov.ge

ქ. თბილისი, გ. გულუას N10