კონტაქტი საჯარო ინფორმაციაზე

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი

გიორგი სახოკია

 T. 241 18 79, 241 10 32,  241 10 56,  241 10 69

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას N10

 

 დაბეჭდვა