მოადგილეები

ბესიკ ამირანაშვილი

პირველი მოადგილე

   
 

ზურაბ გამეზარდაშვილი

მოადგილე

   
 

 მერაბ მალანია

მოადგილე

 

 შალვა ხუციშვილი

მოადგილე

 

 დავით ვარდიაშვილი

მოადგილე

  

 

 დაბეჭდვა