საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2014 წელი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2015 წელი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2016 წელი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და 40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა 2017 წელი

 დაბეჭდვა