გაცემული გრანტები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2013, 2014, 2015 და 2016 წელს გრანტი არ გაცემულა