საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხიმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი

თათია ცეცხლაძე

ტელეფონი: (+995 032) 241 19 94, 2 41 11 18, 241 10 32, 241 10 56, 241 10 69

police@mia.gov.ge

ქ. თბილისი, გ. გულუას N10