საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წელი

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წელი  pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წლის IV კვარტალი pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წლის III კვარტალი pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წლის II კვარტალი pdf   xlsx

საგზაო–სატრანსპორტო შემთხვევები 2018 წლის I კვარტალი  pdf   xlsx