საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხიმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი

გიორგი სახოკია

241 18 79, 241 10 32, 241 10 56, 241 10 69

public@mia.gov.ge

ქ. თბილისი, გულუას N10