პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის წარდგენილი წლიური ანგარიში

სახელწოდება გამოქვეყნების თარიღი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2013 წლის ანგარიში 10.12.2013
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში  10.12.2014
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში  10.12.2015
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში 10.12.2016

 დაბეჭდვა