ტელეფონი: (+995 032) 241 17 49, 241 11 18, 241 10 32, 241 10 56, 241 10 69

police@mia.gov.ge

ქ. თბილისი, გ. გულუას N10