ტელეფონი: (+995 32) 2 41 10 68, 2 41 10 65, 2 41 17 38, 241 11 18, 241 10 56, 241 11 07

police@mia.gov.ge

ქ. თბილისი, გ. გულუას №10