საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხიᲡმგებელი პირი

საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსი

თამთა ჩალაძე

 ტელეფონი: (+995 32) 2 41 10 69, 2 41 17 38, 2 41 11 18, 241 10 32, 241 10 56, 241 11 69, 241 11 07
 police@mia.gov.ge
 ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. №10