შშმ პირთა გზამკვლევი - სამინისტროში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა