შსს ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი - ქეთევან ტყეშელაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 16 26

ელ.ფოსტა: police@mia.gov.ge