შსს გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) უფროსის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი - თამაზ ბორაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 032) 241 17 07

ელ. ფოსტა: gen126@mia.gov.ge