შსს ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორი - თია მელაძე

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 14 05

ელ. ფოსტა: economicdepartment@mia.gov.ge