შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი - მალხაზ ნებიერიძე

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 12 99

ელ. ფოსტა: logistics@mia.gov.ge