შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის დირექტორი - ალექსანდრე კუტიბაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №8

ტელეფონი: (+995 032) 241 12 99

ელ. ფოსტა:logistics@mia.gov.ge