შსს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი - ეკა ზაალიშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 032) 241 12 00

ელ. ფოსტა: miakadrebi@mia.gov.ge