შსს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი - ეკა ზაალიშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 11 12

ელ. ფოსტა: miakadrebi@mia.gov.ge