შსს საექსპერტო - კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის დირექტორი - გიორგი თვაური

მისამართი: საქართველო, თბილისი, გულუას ქუჩა №6

ტელეფონი: (+995 32) 241 12 19, 241 11 68

ელ. ფოსტა: forensic@mia.gov.ge