შსს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი - ცოტნე ლოლუა

 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 19 49