შსს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი - სოფიო იმერლიშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა № 10

ტელეფონი: (+995 32) 241 87 61

ელ.ფოსტა: international@mia.gov.ge