შსს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი - ეკატერინე მაჭავარიანი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა № 10

ტელეფონი: (+995 032) 241 84 48

ელ.ფოსტა: international@mia.gov.ge