შსს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი - გიორგი გამეზარდაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ცურტაველის ქუჩა №29

ტელეფონი: (+995 032) 241 13 33

ელ-ფოსტა: monitoringi@mia.gov.ge