შსს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი - ზვიად ქაწაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ავჭალის ქ. №7

ტელეფონი: (+995 32) 241 29 55

ელ-ფოსტა: TDD@mia.gov.ge