შსს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი - ქეთევან კოვზიაშვილი

 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 19 82

ელ-ფოსტა: miapr@mia.gov.ge