შსს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი - გაბრიელ წულაია

 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 032) 241 19 82

ელ-ფოსტა: miapr@mia.gov.ge