შსს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დირექტორი - რატი ნოსელიძე

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 11 88

ელ. ფოსტა: internalaudit@mia.gov.ge