შსს ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი-ბესიკ ჭაბუკიანი

 მისამართი: თბილისი, გულუას ქუჩა №10