შსს ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი - ირაკლი ჩიმაკაძე

 მისამართი: თბილისი, გულუას ქუჩა №10