შსს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი - ლანა ცანავა

მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 32) 241 13 20

ელ.ფოსტა: law@mia.gov.ge