შსს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი-ბექა დოჭვირი

მისამართი: ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 032) 241 13 20

ელ.ფოსტა: law@mia.gov.ge