შსს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი-ზურაბ ჭაბაშვილი

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდი ლილო

ტელეფონი: (+995 032) 2 41 45 90

ელ.ფოსტა: sppd@mia.gov.ge