შსს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი) დირექტორი - გიორგი არსოშვილი

 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №10

ტელეფონი: (+995 032) 241 18 23

ელ. ფოსტა: joc@mia.gov.ge