სსდ – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი - ნიკოლოზ შარაძე

მისამართი: ქ. თბილისი, კანდელაკის ქ. №12

ტელეფონი: (+995 32) 241 33 44; 241 34 44

ელ.ფოსტა: Bpol@mia.gov.ge