სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე - გიორგი ბაგრატიონი

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-11 კმ.

ტელეფონი: (+995 32) 241 92 22; 241 92 82

ელ. ფოსტა: g.bagrationi@spd.ge