სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი - გურამ ამირიძე

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. №72