სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი - ზურაბ ზუბადალაშვილი

მისამართი: რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილი 21-ე კმ.

ტელეფონი: (+995 32) 241 91 91

ელ. ფოსტა: ms@sa.gov.ge, sagency@sa.gov.ge