სსიპ – საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ,,112“ დირექტორი - გიორგი არსოშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, ლისის ქ. №1

ტელეფონი: (+995 32) 241 18 23

ელ. ფოსტა: publicinfo@112.ge