აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები

 

2019 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები