რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა 2019 წელი

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ივლისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (ივლისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-ივნისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (ივნისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-მაისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (მაისი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-აპრილი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (აპრილი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-მარტი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (მარტი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-თებერვალი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (თებერვალი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი)