სერვისები/მომსახურებები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი არ ახორციელებს სერვისებისა და მომსახურებების მიწოდებას.

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, მიჰყევით შემდეგ ბმულებს:

შსს სსიპ - მომსახურების სააგენტოს სერვისები

შსს სსიპ -  დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი

სსიპ - საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი - 112

შსს - აკადემია

შსს სსიპ - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

შსს სსდ - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური