2019 წელი

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალდარღვევები 2019 წლის IV კვარტალი  pdf xlsx

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალდარღვევები 2019 წლის III კვარტალი  pdf xlsx

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალდარღვევები 2019 წლის II კვარტალი  pdf xlsx

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალდარღვევები 2019 წლის I კვარტალი  pdf  xlsx