2019 წელი

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო გამოვლენილი სამართალდარღვევები 2019 წელი  pdf xlsx