2019 წელი

პირთა რაოდენობა, რომელთაც უფიქსირდებათ მართვის მოწმობაზე მინიჭებული ქულების დაკლება, შენარჩუნება, ამოწურვა (2019 წელი)  xlsx

მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულათა დაკლების ფაქტების რაოდენობა (2019 წელი)  xlsx