შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წელი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის IV კვარტალი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის III კვარტალი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის II კვარტალი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2019 წლის I კვარტალი