უგზო–უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკა 2019 წელი

უგზო–უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკა (იანვარი-დეკემბერი)

უგზო–უკვლოდ დაკარგულ პირთა სტატისტიკა (იანვარი-ივნისი)