რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა 2020 წელი

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-მარტი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (მარტი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი-თებერვალი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (თებერვალი)

რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა (იანვარი)