ოჯახში ძალადობის სტატისტიკა 2020 წელი

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის აგვისტოს თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის ივლისის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის იანვარი-ივნისის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის ივნისის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის მაისის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის აპრილის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის მარტის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის თებერვლის თვის პერიოდში)

ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე გამოცემული შემაკავებელი ორდერები და ძალადობის სახეები (2020 წლის იანვრის თვის პერიოდში)