შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები 2020 წელი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2020 წლის IV კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2020 წლის III კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2020 წლის II კვარტალი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები (2020 წლის I კვარტალი)