საქართველოს მთავრობის დადგენილებები

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 11 აპრილის № 148 დადგენილება

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 14 სექტემბრის №461 დადგენილება

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ნოემბრის №561 დადგენილება