საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (2020 წელი)