შსს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

2022 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2021 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2020 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2019 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2016 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სატრანსპორტო საშუალებები

2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები