შსს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2022 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2021 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2020 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2019 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2018 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2017 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2016 წელი)

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება (2015 წელი)