მიღებული გრანტები/კრედიტები

ინფორმაცია 2022 წელს მიღებული გრანტის შესახებ

ინფორმაცია 2021 წელს მიღებული გრანტის შესახებ

ინფორმაცია 2020 წელს მიღებული გრანტის შესახებ

ინფორმაცია 2019 წელს მიღებული გრანტის შესახებ

ინფორმაცია 2018 წელს მიღებული გრანტის შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს მიღებული გრანტის შესახებ