საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი

 

დებულება

 

კონტაქტი