გაცემული გრანტები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2023 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2022 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2021 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2020 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2019 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2018 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2013, 2014, 2015, 2016 და 2017 წლებში გრანტი არ გაცემულა