დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დირექტორი

 

დებულება

 

კონტაქტი